FYSIOTERAPIA

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat yksilöllinen ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinetarpeen arviointi. Fysioterapian tavoitteena on saavuttaa yhdessä asiakkaan kanssa hänelle optimaalinen liikkumis- ja toimintakyky.

Asiakasta tuetaan harjoittelemaan itsenäisesti ja ohjataan ottamaan itse vastuuta terveydestään ja toimintakyvystään.

Yhteydenotto