RANGAN, NIVELTEN JA NEURAALIKUDOKSEN MOBILISOINTI

Nivelten mobilisoinnilla pyritään liikelaajuuksien lisäämiseen rauhallisin liikkein koko liikeradalla tai sen osalla. Liike tapahtuu kivun sallimissa rajoissa. Stabiloinnilla pyritään palauttamaan esimerkiksi yliliikkuvan nivelen ja sitä ympäröivien kudosten optimaalinen toiminta. Neuraalikudoksen mobilisointi on hermokudoksen aineenvaihdunnan ja liikkuvuuden parantamista pumppaavilla liikkeillä. Se sopii mm. asiakkaille, joilla on hermoperäistä raajojen puutumis- ja pistelyoiretta.

Yhteydenotto