TERAPEUTTINEN HARJOITTELU

Terapeuttinen harjoittelu on yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin suunniteltua liikeharjoittelua, joka pohjautuu fysioterapeuttiseen tutkimukseen. Harjoittelun avulla lisätään kehon hallintaa, koordinaatiota, lihastasapainoa sekä nivelten liikkuvuutta ja stabiliteettia. Harjoittelun apuna käytetään erilaisia välineitä ja laitteita. Harjoitteet ohjataan henkilökohtaisesti ja näin varmistetaan oikea suoritustapa. Terapeuttinen harjoittelu voi olla itsenäinen hoitomuoto tai usein osa muuta fysioterapiaa. Fysioterapiajakson aikana asiakasta kannustetaan itsenäiseen harjoitteluun.

Yhteydenotto