YHTEISTYÖKUMPPANIT

Teen tiivistä yhteistyötä kaikkien kuntoutukseen osallistuvien tahojen mm. kuntoutujan läheisten, hoitohenkilökunnan ja lähettäneen tahon kanssa.

KELA:n vaikeavammaisten kuntoutus

TYKS:n ja Uudenkaupungin terveyskeskuksen lääkinnällinen kuntoutus sekä veteraanikuntoutus

Fysi Parners Finland Oy osakasyritys, OmaFysio

Sairauskassa Rollikka

Yhteydenotto